TECNOMATIX

Tecnomatix je komplexní portfolio digitálních výrobních řešení, která vám pomohou digitalizovat výrobu a proces přeměny inovativních nápadů a surovin na skutečné produkty. Se softwarem Tecnomatix dosáhnete synchronizace mezi produktovým inženýrstvím, výrobním inženýrstvím, výrobními a servisními operacemi s cílem maximalizovat efektivitu výroby a realizovat inovace.

Digitální továrna je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje reálné výrobní procesy ve virtuálním prostředí.
Tomáš Krauz
Manažer CAx oddělení

Produktové portfolio Tecnomatix je složeno ze vzájemně propojených, ale současně samostatně použitelných softwarových produktů. Přímé napojení a využívání dalších produktů Siemens (Teamcenter, NX, atd.) je samozřejmostí.

Plant Simulation je softwarový nástroj pro modelování, simulaci a optimalizaci logistických systémů, například výroby, montáže, dodávek, dopravy apod.

Plant Simulation vytváří dynamický počítačový model, pomocí něhož lze poznávat vlastnosti a chování reálného procesu v nejrůznějších situacích a optimalizovat tím jeho výkonnost, přičemž nezáleží zda se jedná o proces již fungující nebo teprve připravovaný. Plant Simulation je přehledný, objektově orientovaný software s hierarchickou strukturou využívající dědičnosti vlastností objektů. Plant Simulation poskytuje relevantní informace opírající se o realitu a umožňuje uživateli provádět experimenty bez fyzického zásahu do stávající výroby. Simulace šetří čas i peníze.

Hlavní rysy Plant Simulation:

 • simulace komplexního výrobního systému a strategie řízení
 • objektově orientovaný, strukturovaný, hierarchický model dílny, včetně obchodu, logistiky a výrobních procesů
 • aplikační knihovna objektů pro rychlé a efektivní modelování typických scénářů
 • možnost modelování a uložení do knihoven vlastních dílčích úkolů, použitelných i v jiných projektech
 • možnost modelování a analýzy variantních řešení
 • grafy a diagramy pro analýzu průtoku, zdrojů a úzkých míst
 • rozsáhlé analytické nástroje pro automatické zjišťování úzkých míst, Sankey diagram a Ganttův diagram
 • 3D-online vizualizace a animace
 • Genetický algoritmus pro automatickou optimalizaci systémových parametrů
 • Otevřená architektura s interface a integrací s různými programy (ActiveX, CAD, Oracle SQL, XML, Socet atd.)

Výhody:

 • Možnost zahrnutí podstatně většího počtu vlivů (cca 20-30) do optimalizace, než „ručně“ (typicky 2-4)
 • Možnost provádět simulaci několika variant najednou
 • Zvýšení produktivity stávajícího výrobního zařízení o více jak 15 až 20 procent díky lepší optimalizaci
 • Snížení nákladů při plánování nových výrobních zařízení o 20 procent
 • Snížení zásob a času průtoku o 20 až 60 procent
 • Vyhledává a eliminuje problémy dávno před zavedením výroby do reality
 • Zlepšení konstrukce linek a jejich plánování
 • Snížení nákladového rizika díky včasnému prozkoumání koncepce
 • Maximální využití zdrojů

Tecnomatix Plant Simulation se může používat buď pro strategické plánování, tj. analýzy a optimalizaci před rozhodnutím, nebo pro denní plánování výroby a řízení výjimek jako plně integrovaná složka plánování výroby a kontrolního systému.

RobotExpert je snadno použitelný software pro simulaci robotů a offline programování, který umožňuje provádět kompletní 3D modelování, vizualizaci a simulaci vašich automatizačních systémů včetně robotů, nástrojů a periferních zařízení. S RobotExpert můžete snadno analyzovat dobu cyklu, detekovat kolizi a ověřit bezpečnostní podmínky před zahájením výroby.

Použití robotů se rychle rozšiřuje odvětví. Stále více úkolů, které byly dříve prováděny člověkem jsou nyní dělány roboty. Tecnomatix® Software společnosti Siemens PLM Software je osvědčený lídr v simulaci robotiky a offline programování. Nyní nabízí RobotExpert – snadno použitelný softwarový systém podporující jedinečné průmyslové aplikace jako je pick-and-place, svařování, leštění, lepení a další.

Výhody

 • Virtuální optimalizace robotických procesů
 • Vyšší propustnost díky optimalizování času cyklu
 • Standardizované robotické programování
 • Zkrácení času zavedení změny nebo nového výrobku
 • Vyhýbání se člověku
 • Snadná příprava speciálních syntaxé robotického programu

Process Simulate Robotics je digitální simulační řešení pro ověření výrobního procesu s využitím robotů v 3D prostředí. Simulační 3D prostředí je propojitelné s aplikací Process Designer a Teamcenter Manufacturing, a je plně synchronizované s jejich aktuálními metadaty.

Schopnost využít 3D dat produktů a zdrojů usnadňuje virtuální verifikaci, optimalizaci a uvádění komplexních výrobních systémů do provozu, což má za následek rychlejší spouštění a vyšší kvality výroby. PS Robotics obsahuje všechny klíčové funkce Robcadu, avšak navíc díky propojení s PS Human, PS Virtual Commissioning a PS Assembly nabízí jedinečné a škálovatelné řešení nejen pro off-line programování robotů, ale i pro simulace celých výrobních linek včetně kontroly proveditelnosti montáže, kontroly ergonomie, odsimulování signálů řídicích jednotek a ověření funkčnosti návrhu a zapojení.

Process Simulate Robotics pokrývá širokou škálu robotických aplikací od Pick&Place, balení a montáže, přes bodové, obloukové a laserové svařování, až po frézování, odjehlování, lepení, broušení, leštění, lakování a řezání laserem i vodním paprskem. Samozřejmostí je možnost nahrávat vytvořené programy do robotů a naopak program z robotu může být přímo načten do PS Robotics, kde může být libovolně upravován. Díky využití virtuálních kontrolérů robotů je dosažena maximální přesnost simulace, přičemž program robotu je pak generován bez nutnosti postprocesingu.

Klíčové přínosy:

 • Process Simulate Robotics
 • Prověření celé linky ještě ve stadiu návrhu
 • Optimalizace layoutu a taktu linky
 • Optimalizace drah robotů a jejich programů
 • Podpora týmové spolupráce a správy dat
 • Zkrácení engineeringového času
 • Standardizované automotive řešení

Tecnomatix Process Simulate Human umožňuje digitální modelování člověkem prováděných úkonů a jejich realistickou simulaci za účelem ověření ergonomických standardů, bezpečnosti práce a výkonnosti. Tato aplikace obsahuje několik analytických nástrojů pro zatížení člověka, reportovací funkce a podporu integrace s hardwarem pro snímání pohybu (motion capture). Jednou z typických aplikací je analýza pracovního prostředí, kdy je ověřováno, zda lidský pracovník vidí vše, co vidět potřebuje a má, že dosáhne na všechna nutná místa a unese vše, co potřebuje zvedat.

Tecnomatix Process Simulate Human

Cílovým sektorem tohoto produktu jsou především výrobní podniky a konzultační společnosti, které potřebují řešit ergonomii práce ve výrobě a to především z pohledu pracovních poloh, přetížení některých částí těla, únavy a rizika zranění. Široké využití nabízí Jack a Jill také v oblasti průmyslového inženýrství a normování časů operací prováděných pracovníky manuálně (MTM analýzy). Významnou oblastí využití je bezpečnost práce. Díky možnosti simulace průmyslových robotů v jednotném prostředí Process Simulate lze také snadno ověřit, zda na pracovišti nemůže docházet k nebezpečným situacím v interakci člověk stroj/robot.

Klíčové přínosy

 • Široká knihovna antropometrických databází pokrývající populaci celého světa
 • Integrované analytické metody a standardy (např. RULA, NIOSH, OWAS, …)
 • Eliminace nákladů na přepracování plánu díky včasnému odkrytí problémů s výkonem lidí a zvládnutelností úkonů
 • Zvýšení produktivity, kvality, snížení nákladů na dodatečné opravy/úpravy
 • Tecnomatix Process Simulate HumanSnížení počtu výrobních problémů ještě před stavbou fyzického prototypu/produktu
 • Minimalizace problémů s nástroji, vybavením, rozložení výrobních zařízení na pracovišti
 • Zvýšení účinnosti výrobního procesu a využití prostředků
 • Zvýšení bezpečnosti výroby/montáže
 • Snížení počtu zranění a nemocí z povolání
 • Snížení ztrátových časů – optimalizace rozložení pracoviště
Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.cs_CZCzech
cs_CZCzech