2D SmartSketch představuje moderní programový nástroj pro 2D technické kreslení a design. Tento produkt poskytuje výkonné funkce, jako je parametrizace a vztahy, které umožňují provádění konstrukčních změn rychle a efektivně. Automaticky vytváří a udržuje vztahy mezi geometrickými prvky a podporuje parametrickou grafiku. Tyto dvě funkce umožňují uživateli podstatně zvýšit produktivitu a kvalitu designu. Vyniká mimořádnou jednoduchostí obsluhy, která zásadně snižuje náklady na školení uživatelů a zkracuje na minimum dobu pro jeho efektivní nasazení a plné využití v organizaci.

2D CAD SmartSketch nabízí

  • Strojním konstruktérům a projektantům tvorbu kompletní výkresové a projektové dokumentace
  • Elektrokonstruktérům a projektantům vytváření elektrických schémat a schémat zapojení
  • Stavebním inženýrům a projektantům vytváření projektové dokumentace
  • Procesním projektantům tvorbu procesních diagramů
  • Specialistům na technické dokumenty vkládání výkresů do textových nebo prezentačních dokumentů
  • Správcům počítačové sítě vytváření schémat počítačových sítí
  • Personalistům a sekretářkám zpracování schémat organizační struktury. Rozmístění a vybavení kanceláří, tok informací ve firmě
  • Manažerům integraci technických informací, komunikaci s Vašimi CAD profesionály, vytváření business diagramů a sledování projektů – redline

SmartSketch rozpoznává a dokáže zpracovat i formáty odlišné od jeho vlastního formátu jako je AutoCAD Drawing Interchange Format (.DXF), AutoCAD BinaryDrawing File Format (.DWG) a MicroStation desing files (.DGN). S výkresy uloženými v souborech s těmito formáty dokáže SmartSketch pracovat stejným způsobem jako se soubory s příponou IGR. Uživatel může provádět veškeré úpravy těchto souborů, a pak tyto úpravy uložit pro budoucí použití.

Integrovaný Web prohlížeč umožňuje sdílet výkresy a knihovny součástí prostředí podnikového Intranetu nebo i v rámci Internetu. Program je navržen pro prostředí MS Windows s respektováním standardů Microsoft Office, čímž se minimalizují potřeby školení a projektant se může soustředit na vlastní tvůrčí činnost.

SmartSketch disponuje velmi výkonnými funkcemi pro parametrickou 2D kresbu, což je vlastnost v této kategorii produktů ojedinělá. Tím umožňuje uživateli rychlé a mimořádně snadné kreslení jednotlivých 2D prvků s využitím jednoduchých a názorných ikonových tlačítek.

V ovládání systému je vše podřízeno technologii Windows, takže uživatel nemusí složitě hledat polohu ovládacích tlačítek. Najde je tam, kde je zvyklý, a proto velmi rychle zvládá obsluhu systému.

SmartSketch je moderní, intuitivní, asociativní, plně parametrický a inteligentní 2D CAD systém společnosti Intergraph, prodávaný s plnou systémovou a technickou podporou firmou HSI com Plzeň. Díky integraci s prostředím Microsoft Office nabízí uživatelské prostředí a principy práce při technickém kreslení stejně intuitivní a jednoduché jako v kancelářských aplikacích.

SmartSketch je možné zákaznicky upravovat a vytvářet aplikace pomocí standardních programovacích nástrojů jako je např: Visual Basic, Excel VBA, Visual C++, Delphi, Java….

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují s parametrickým systémem SmartSketch (Imagineer Technical). Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při práci s výkresovou dokumentací.

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, profilů z ocelí i neželezných kovů, které snadno vyberete a umístíte do výkresu ve zvoleném 2D pohledu. Vykreslovat můžete i řadu normalizovaných prvků, jako díry pro šrouby, T-drážky apod. V databázi najdete také potrubí a armatury, výrobky z plastů, svařovací materiál, materiálové listy a další prvky zpracované podle norem ČSN, DIN a katalogů výrobců. Databanka obsahuje údaje podle platných norem včetně nejnovějších ČSN EN a ČSN ISO. V praxi oceníte jistě i to, že databáze zahrnuje také informace z nahrazených (zrušených) norem.

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj. Některé typy výpočtů umožňují vykreslit vypočtenou součást do výkresu (ozubená kola, pružiny apod.).

Program TDS-TECHNIK nabízí řadu funkcí pro vytváření a zpracování kusovníků.
Můžete použít nejen některý z nabízených tvarů plně vyhovujících platným normám pro popisová pole a kusovníky, ale můžete též definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Při tvorbě kusovníků lze využít vaší skladové nebo jiné databáze (ceníky, katalogy), a to ať už lokální ve standardních databázových formátech, nebo ze sítě přes SQL. Můžete z ní pohodlně vybírat požadované položky a ty potom vkládat do kusovníku. Pro usnadnění práce s rozsáhlými databázemi jsou k dispozici funkce pro filtrování a vyhledávání podle mnoha kritérií.

Součástí kompletu TDS-TECHNIK je také silný nástroj pro analýzu sestav. S jeho pomocí výrazně ušetříte svůj čas při zpracování větších konstrukčních celků, které kromě hlavní sestavy obsahují třeba i několik set podsestav.
Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami. Zároveň provede kontrolu správnosti vložených údajů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto vám program nabídne seznam použitých sestavných a výrobních výkresů.

Vítáme Vás na nových stránkách technické podpory 2D CAD systému SmartSketch.

Aktuality

Rozšíření databáze normalizovaných dílů 
Ve strojírenské aplikaci TDS – TECHNIK verze 19 v rozsahu sady Komplet byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o díly podle norem DIN a o komponenty několika výrobců. Více informací naleznete na internetových stránkáchhttp://www.tds-technik.cz/novinky/novinky19.html.

Podporované operační systémy v aktuální verze SmartSketch 2016:
Microsoft Windows 7 64-bit
Microsoft Windows 8.1 64-bit
Microsoft Windows 10 64-bit
Microsoft Windows Standard/Datacenter Server 2012 R2

Časté dotazy

Mohu použít SmartSketch s mými soubory AutoCAD nebo MicroStation? 
Ano. SmartSketch je CAD neutrální aplikace, která nabízí integraci s MicroStation verze 7 a 8, a AutoCAD soubory ve formátu 2013 a straší. Se SmartSketch můžete prohlížet, komentovat, nebo kombinovat různé formáty pro vytvoření hybridního souboru bez konverze souboru. Pokud se rozhodnete aktualizovat data, SmartSketch umožňuje Otevřít a Uložit jako MicroStation nebo AutoCAD.

Je SmartSketch kompatibilní s Microsoft Office? 
Ano. SmartSketch plně integruje s produkty sady Office, jako jsou Word a Excel (nebo jakéhokoli 32-bit, OLE – kompatibilního produktu). Můžete použít tuto integraci k vytvoření složených dokumentů, ve kterých můžete kombinovat své výkresy s Word a Excel dokumenty – prostřednictvím jednoduchých operací – k předkládání návrhů, zpráv, katalogů, a další.

Může SmartSketch pracovat s relačními databázemi, jako je Oracle a dBASE? 
Intergraph poskytuje nástroje, které vám umožní snadno propojit data SmartSketch do relačních databází, včetně: Microsoft Access, dBASE, FoxPro ®, Paradox, Btrieve, Microsoft Excel a textových souborů. Pokud máte příslušné ovladače ODBC, můžete získat přístup k dalším databázím stejně.

Může SmartSketch pracovat ve 3D? 
Se SmartSketch můžete propojit a vkládat 3D soubory vytvořené v AutoCAD, MicroStation, a Intergraph SmartPlant TZB. Nicméně, SmartSketch je nástroj pro 2D přesné kreslení a projektování.

Mohu použít SmartSketch pro generování sestav? 
Ano. SmartSketch je dodáván s předdefinovanými přehledy maker v rámci Industry Solutions. Makro si můžete přetáhnout do SmartSketch návrhu pro okamžité vykonávání úkonů, nebo si můžete vytvořit makro vlastní.

Jaká jsou Průmyslová řešení? 
SmartSketch poskytuje 46 průmyslových řešení, které se skládají z oborových šablon – včetně předdefinovaného listu nastavení konfigurací, vhodné faktory měřítka a nastavení jednotek, definovaných rohových razítek, úloh, specifických panelů nástrojů a obsahu.

SmartSketch technologie poskytuje inteligenci na konci kurzoru, které vám umožní soustředit se na design, spíše než na to, jak navrhovat. Zde jsou výhody použití správného nástroje:

SmartSymbols – Inteligentní symboly s vlastním chováním, vlastnostmi činnostmi.

SmartLabels – Zobrazuje dynamické popisy změn na prvcích a symbolech.

SmartDimensions – Kóta je vytvořená jednoduchým kliknutím na prvek kliknutím je možné měnit tvar a polohu.

Vztahy a umístění ukazatelů – Vlastnosti, které zajišťují zpětnou vazbu při kreslení.

SmartConnectors – Inteligentní směrování, která udržuje spojení mezi objekty a symboly.

Revizní mrak – Umožňuje vytvořit revizní mrak ve výkresu.

Maska – Skryje grafiku ve výkresu pomocí masky ve tvaru obdélníka.

Konvertování (obdélníku) – Zkonvertuje obdélník na 4 samostatné čáry.

Umístit kótu do grafických příkazů – Umístí kótu do skupiny jednoduchých typů prvků.

SmartSelect (Chytrý výběr) – Nové prvky zahrnují výběr pomocí řetězce, invertování výběru a zapínaní a vypínaní nastaveného filtru.

Uspořádaní výkresů – Změní pořadí výkresů v dokumentu.

Uložit jako soubor PDF – Nyní nabízí možnost uložit v bílém nebo černém pozadí.

Pozice kurzoru (XY souřadnice) – Zobrazují se ve stavové liště.

Uložit jako DWG – Volitelně vytvoří jednoduchý DWG soubor pro SmartSketch s vícenásobným připojením oken.

Dokonce i když jste nováčkem v CAD, SmartSketch Vám pomůže stát se produktivní v rychlém skicování, komplexním inženýrském navrhování nebo v produktivním kreslení. Nakreslete své myšlenky spontánně a přesně a okamžitě transformujte výkresy do přesné CAD geometrie stejně jako nakreslené plány, obchodní diagramy, správy provozu zařízení, schémat stavebních služeb, elektrotechnických schémat, potrubních a přístrojových schémat, rozvržení výroby, hydraulických schémat a síťových diagramů.

Mnoho funkcí a souvisejících možností poskytované SmartSketch zahrnují:

Vztahy 
SmartSketch automaticky vytváří a udržuje vztahy mezi geometrickými prvky, výrazně snižuje čas úpravy, poskytuje rychlé prototypování v průběhu iterací návrhu, zlepšení přesnosti návrhu a čas.

Parametričnost
SmartSketch umožňuje uživatelům zjistit „co kdyby“ návrh scénářů, jejich řízením jako funkcí různých konstrukčních parametrů.

CAD Překlad 
SmartSketch překládá / reference dat z jiných CAD produktů, což vám umožňuje prohlížet, upravovat nebo redline CAD dat.

Microsoft Office-kompatibilní 
SmartSketch poskytuje vyjmout, kopírovat, vložit a propojit funkce mezi aplikacemi Microsoft Windows, které umožňují uživatelům vytvářet projektovou dokumentaci složený z grafiky, textu a informačními tabulkami. Inteligentní symboly SmartSketch umožňuje reagovat na symboly automaticky přichycením na geometrii, zarovnáním a otáčením během umístění, čímž se snižuje počet kroků potřebných k přidání/ úpravě symbolů.

Inteligentní symboly 
SmartSketch umožňuje reagovat na symboly automaticky přichycením na geometrii, zarovnáním a otáčením během umístění, čímž se snižuje počet kroků potřebných k přidání/ úpravě symbolů.

Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.cs_CZCzech
cs_CZCzech