Simcenter představuje ucelené řešení pro výpočtové simulace (Computer Aided Engineering – CAE). Nabízí tak možnost ověřit reálné chování výrobků na matematickém modelu. Efektivním využitím daných simulací lze snížit náklady a rizika spojená s vývojem nového výrobku.

Simcenter 3D řešení přináší jednotné, škálovatelné, otevřené a rozšířitelné prostředí pro 3D CAE propojené s návrhem, 1D simulací, testováním a správou dat.
Tomáš Krauz
Manažer oddělení CAx

Simulace umožňují konstruktérům pochopit, předvídat a zlepšovat chování výrobků v digitálním prostředí. Je možné vyzkoušet více návrhů, což ve výsledku snižuje přímé náklady spojené s výrobou drahých hmotných prototypů a umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování. Výsledkem jsou lépe fungující výrobky a výšší zisk.

Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.    cs_CZCzech