Naše dlouholeté zkušenosti s dodávkami CAx systémů zúročujeme i ve vlastní konstrukční a projekční kanceláři. Víme, že dodávkou softwaru se nekončí, naopak začíná a v případě, kdy naši zákazníci trpí nedostatkem kvalifikovaných kapacit nebo potřebují vykrýt kapacitní špičky, jsme tu, abychom pomohli.

Konstrukce
Projekce
 nás baví!

V současné době jsme schopni nabídnout služby:

3D modelování. Kompletní konstrukce v 3D prostředí. Zpracování Vašich konstrukčních záměrů a příprava odpovídající výrobní dokumentace.

 • Na základě odsouhlaseného koncepčního návrhu dopracujeme vlastní detailní konstrukční řešení.
 • Výstupem činnosti můžou být:
  • výrobní výkresy a výkresy sestavení ve 2D (formáty PDF, DFT, DWG)
  • nářezové plány pro přesné výpalky (formáty DWG, DXF)
  • 3D data pro implementaci do nadřazených sestav (formáty STEP, PARASOLID atd.)
  • 3D data pro 3D tisk (formáty STL)
  • Data pro další prezentaci výrobku (PDF, 3D PDF)

Dávkovací stanice fosfátu, osazeno 14ks vysokotlakých čerpadel (provozní tlak 213 bar), potrubí AISI 316, lokace: Mexico

Pochozí obslužná plošina včetně bezpečnostních prvků, materiál S235, lokace: Irsko
 • Specifickou oblastí konstrukce je vytváření knihoven modelů. Pokud nechcete ztrácet čas, rádi tento úkol převezmeme a připravíme pro Vás kompletní databázi vybraných dílů. Díly zpracujeme podle Vašich požadavků a interních zvyklostí Vaší firmy.

Příprava projektové dokumentace technologických celků od základní úrovně PID schémat, přes 3D konstrukci až po výstupní 2D výrobní dokumentaci. Zpracujeme kompletně Váš projekt z oblasti úpravy pitné vody, čištění odpadních vod a chemického průmyslu. Jsme schopni převzít Váš projekt v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a dovést ho do úspěšného cíle.

PID schéma dávkovací stanice pro NaOH, lokace: ČR

Pro své zákazníky nabízíme i možnost technických konzultací. Pomůžeme Vám identifikovat problém, provést jeho analýzu a navrhnout jeho technické řešení. V této oblasti se velmi úzce prolínají naše zkušenosti s nasazováním CAx systémů s našimi praktickými zkušenostmi z oblasti strojírenství.  Víme, že moderní technologie jdou velmi rychle dopředu a udržet s nimi krok není jednoduché.

Naši lidé se touto formou podílejí i na vývoji nových produktů u mezinárodních firem.

Vzhled prodává. Pokud potřebujete připravit vizualizaci Vašich výrobků pro prezentační či marketingové účely, nabízíme zpracování kompletní vizualizace (3D rendering).

Naše práce je k nerozeznání od profi fotografie. Ušetřete čas v okamžiku uvádění výrobku na trh a nahraďte zdlouhavé produktové focení moderní technologií vizualizace. Získáte tak časovou výhodu před konkurencí.

GERCO EWZ, s.r.o.:  Ostřihovací nástroj pro tlakové odlitky

FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.: Trolejbusový sběrač TSS

Pomocí FEM jsme schopni navrhnout konstrukci přesně tak, aby vyhověla všem požadavkům a při tom byla její výroba dostatečně ekonomická. Veškeré konstrukční optimalizace lze tak provést před zahájením výroby prototypu. Takto lze ušetřit nemalé náklady spojené s optimalizací prototypů. V oblastí simulací se neomezujeme pouze na strukturální analýzy (statika/ danamika), ale jsme schopni nabídnout i další řešení z oblastí teplotních analýz, analýz proudění i kombinovaných úloh.

Statické posouzení obslužné plošiny. Zatížení vlastní obsluhou, materiál S235

Naším zákazníkům jsme schopni pomoci i ve fázích navazujících na Engineering. Díky síti ověřených výrobních firem můžeme převzít zakázku a provést ji i výrobním procesem.

Pomocí naší 3D tiskárny jsme Vám schopni nabídnout kompletní podporu při prototypování a výrobě plastových dílů. Jsme schopni zpracovat nejběžněji používané formáty STL, 3MF. Využití 3D tisku je široké, nejčastěji spolupracujeme na:

 • tisk modelů pro architekty a stavaře
 • tisk prototypů a součástí pro konstrukční a strojírenské společnosti
 • tisk propagačních a reklamních předmětů

Pokud nemáte odpovídající data, pouze představu o budoucím výrobku, rádi Vám s návrhem pomůžeme a společně daný projekt dovedeme do úspěšného cíle.

Pracovní prostor tiskárny 250x210x210 mm.

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech